Smiles all round to wrap up Australian Hard Enduro Championship